Browse By

Susunan Organisasi

Struktur Organisasi KontraS Surabaya (Periode 2014 – 2017)

Badan Pengurus
– Ketua: Andy Irfan J.
– Sekretaris: Dian Noeswantari
– Anggota: Andri A.

Badan Pekerja
Koordinator: Fatkhul Khoir
Biro Internal
– Kepala Biro: Sulistyowati
Biro Dokumentasi HAM
– Kepala Biro: Mayka Risyayatul A.
Biro Bantuan Hukum
– Kepala Biro: Subagyo

Penelitian dan Kajian HAM
– Andri A.
– Andy Irfan J.
– Fatkhul Khoir

Relawan
– Mayka Risyayatul A.
– R. Faisal
– Nurul Chakim
– Afik Irwanto
– Firman Hakiki
– Rengga Budiansyah